تعداد مقالات: 26
1. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8


2. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-8


3. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-8


4. نقش صدا وسیما در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی: مطالعه موردی استان قزوین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 11-30

حسین پورسطانی زرندی؛ حسین کردلو؛ روح الله تاری وردی


5. سلوک عرفانی در اثر هنری؛ تحلیل انتقادی آراء شایگان در فانوس جادویی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

علیرضا آرام


6. راه‌کارهای نظری و عملی برای سلوک معنوی هنرمند در منشور فتوت‌نامه‌ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-36

احمد رضا ابراهیمی؛ سید رضی موسوی گیلانی


7. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانۀ اخلاق در نظریۀ ادراکات اعتباری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28

علیرضا آرام


8. بررسی نگرش، مشخصه‌های کلی و راهکارهای اخلاق اسلامی در فضای مجازی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-55

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


9. فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

فرنام مرادی نژاد؛ مرضیه پیراوی ونک؛ احمد الستی


12. هدایت‌گری رسانه و شناخت مخاطب؛ پهنه‌ای متکثر و چالش‌زا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-85

محبوبه علی‌محمدی


13. انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-92

بهاره خردمند؛ مریم خردمند


14. بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-86

مهدی امینی


15. نقد و بررسی رد پای اندیشه‌ی سیاسی توماس هابز در پویانمایی زوتوپیا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-115

گارینه کشیشیان سیرکی؛ جواد مویزچی


16. طنزهای قومیتی و جنسیتی در ترازوی اخلاق دینی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-120

مهدی فدائی


18. تحلیل، تاریخ‌گذاری و معناشناسی سنگ قبور نوع گهواره‌ای بوکان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 117-141

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده


19. بازنمایی اشراقی هالۀ قدسی در نگارگری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 121-146

علی محمدپور


20. نسبت هنر دینی و بازی رایانه‌ای؛ چیستی و چگونگی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 119-142

علی رازی زاده


21. رسانه و چشم انداز آینده روابط عمومی؛ ظهور روابط عمومی نسل سوم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-166

سید محمد موسوی


22. بررسی مضامین معمارانه در رسالۀ عرفانی مرصاد العباد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-169

زهرا مقدادی؛ سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا)


23. حکمت آب و آینه در معماری اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-162

وحیده وثوق زاده؛ محبوبه حسنی پناه


24. چکیده انگلیسی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-174


25. صفحات پایانی و چکیده انگلیسی مقالات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 171-184


شماره‌های پیشین نشریه