1. برساختگرایی واقعیت و مستندنمایی رسانه سینما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

پیام زین العابدینی


2. بازنگری الگوی سه‌وجهی مناظره‌های انتخاباتی – رسانه‌ای از نگاه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محبوبه علی‌محمدی


3. تبیین هنر در اندیشه اسلامی و دلالت‌های آن در اهداف آموزش هنر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

وحیده مرادیان محمدیه؛ سینا ترکاشوند


4. بررسی و تحلیل نماد انسان در آثار منتخب علی‌ اکبر صادقی بر پایه روان‌شناسی تحلیلی یونگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

بهاره خردمند؛ مریم خردمند


5. مروری بر آسیب‌های فضای مجازی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر روابط خانواده‌ها در پژوهش‌های خارج از کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

امین رضوانی؛ فریدون پریش


6. ارتقاء ذائقۀ زیباشناسی بر مبنای حمد در قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

مهناز احتشامی؛ عاطفه پورصالحی