نمایه نویسندگان

آ

 • آرام، علیرضا مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانۀ اخلاق در نظریۀ ادراکات اعتباری [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 11-28]
 • آرام، علیرضا سلوک عرفانی در اثر هنری؛ تحلیل انتقادی آراء شایگان در فانوس جادویی زمان [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، احمد رضا راه‌کارهای نظری و عملی برای سلوک معنوی هنرمند در منشور فتوت‌نامه‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-36]
 • الستی، احمد فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، مهدی بررسی مشروعیت فقهی در قوانین هنری [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 53-86]
 • امین خندقی، جواد مقایسۀ تعریف زیبایی از منظر فارابی و آکویناس؛ با تاکید بر مفهوم کمال [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 29-52]

ب

 • بهرامی، مهدی ریشه‌شناسی تأملات هنرشناختی فارابی با رجوع به آراء افلاطون، ارسطو و فلوطین [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-66]

پ

 • پیراوی ونک، مرضیه فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورسطانی زرندی، حسین نقش صدا وسیما در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 11-30]

ت

 • تاری وردی، روح الله نقش صدا وسیما در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 11-30]

ج

 • جوزی، مهدی گونه‌شناسی و موقعیت‌های روایی در قصه‌های قرآن از منظر ژپ لینت‌ولت (قصۀ حضرت نوح، حضرت صالح، اصحاب فیل، اصحاب کهف از کتاب محمد محمدی اشتهاردی) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 87-118]

ح

خ

 • خبری، محمدعلی گونه‌شناسی و موقعیت‌های روایی در قصه‌های قرآن از منظر ژپ لینت‌ولت (قصۀ حضرت نوح، حضرت صالح، اصحاب فیل، اصحاب کهف از کتاب محمد محمدی اشتهاردی) [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 87-118]
 • خردمند، بهاره انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 67-92]
 • خردمند، مریم انعکاس مضمون دعا و نیایش در نگاره‌های نسخ خطی مکتب تبریز اول و دوم [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 67-92]

د

 • دانش نهاد، محمد بررسی نگرش، مشخصه‌های کلی و راهکارهای اخلاق اسلامی در فضای مجازی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 31-55]

ر

 • رازی زاده، علی نسبت هنر دینی و بازی رایانه‌ای؛ چیستی و چگونگی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 119-142]

ع

 • علی‌محمدی، محبوبه هدایت‌گری رسانه و شناخت مخاطب؛ پهنه‌ای متکثر و چالش‌زا [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 57-85]

ف

 • فدائی، مهدی طنزهای قومیتی و جنسیتی در ترازوی اخلاق دینی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 93-120]

ک

 • کردلو، حسین نقش صدا وسیما در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 11-30]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه نقد و بررسی رد پای اندیشه‌ی سیاسی توماس هابز در پویانمایی زوتوپیا [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 87-115]

م

 • محمدپور، علی بازنمایی اشراقی هالۀ قدسی در نگارگری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 121-146]
 • مرادی نژاد، فرنام فلسفه و اقتباس سینمایی؛ بررسی مصادیق سینمایی تمثیل غار افلاطون [(مقالات آماده انتشار)]
 • معروفی اقدم، اسماعیل تحلیل، تاریخ‌گذاری و معناشناسی سنگ قبور نوع گهواره‌ای بوکان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 117-141]
 • مقدادی، زهرا بررسی مضامین معمارانه در رسالۀ عرفانی مرصاد العباد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 147-169]
 • مویزچی، جواد نقد و بررسی رد پای اندیشه‌ی سیاسی توماس هابز در پویانمایی زوتوپیا [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 87-115]
 • موسوی، سید محمد رسانه و چشم انداز آینده روابط عمومی؛ ظهور روابط عمومی نسل سوم [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 143-166]
 • موسوی گیلانی، سید رضی راه‌کارهای نظری و عملی برای سلوک معنوی هنرمند در منشور فتوت‌نامه‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 11-36]

و

 • وثوق زاده، وحیده حکمت آب و آینه در معماری اسلامی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 143-162]
 • وکیلی، محمد حسن بررسی نگرش، مشخصه‌های کلی و راهکارهای اخلاق اسلامی در فضای مجازی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 31-55]