نویسنده = آرام، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. سلوک عرفانی در اثر هنری؛ تحلیل انتقادی آراء شایگان در فانوس جادویی زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

علیرضا آرام


2. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسانۀ اخلاق در نظریۀ ادراکات اعتباری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 11-28

علیرضا آرام


شماره‌های پیشین نشریه