مقاله پژوهشی

1. صفحات آغازین

صفحه 1-8


2. نقش صدا وسیما در افزایش مشارکت های مردمی در ورزش همگانی: مطالعه موردی استان قزوین

صفحه 11-30

حسین پورسطانی زرندی؛ حسین کردلو؛ روح الله تاری وردی


3. بررسی نگرش، مشخصه‌های کلی و راهکارهای اخلاق اسلامی در فضای مجازی

صفحه 31-55

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


4. هدایت‌گری رسانه و شناخت مخاطب؛ پهنه‌ای متکثر و چالش‌زا

صفحه 57-85

محبوبه علی‌محمدی


5. نقد و بررسی رد پای اندیشه‌ی سیاسی توماس هابز در پویانمایی زوتوپیا

صفحه 87-115

گارینه کشیشیان سیرکی؛ جواد مویزچی


6. تحلیل، تاریخ‌گذاری و معناشناسی سنگ قبور نوع گهواره‌ای بوکان

صفحه 117-141

اسماعیل معروفی اقدم؛ کریم حاجی زاده


7. رسانه و چشم انداز آینده روابط عمومی؛ ظهور روابط عمومی نسل سوم

صفحه 143-166

سید محمد موسوی


8. چکیده انگلیسی

صفحه 169-174