اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
آیت الله سید مصباح عاملی
آیت الله سید مصباح عاملی مدیر حوزه علمیه خراسان

فقه و اصول

سردبیر
دکتر جواد امین خندقی
دکتر جواد امین خندقی استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

فلسفه هنر

اعضای هیات تحریریه
دکتر نصرالله حکمت
دکتر نصرالله حکمت استاد دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه و عرفان

دکتر حسن بلخاری قهی
دکتر حسن بلخاری قهی استاد دانشگاه تهران

فلسفه هنر

دکتر سیدحسین شرف الدین
دکتر سیدحسین شرف الدین دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

رسانه

  • sharafodiniki.ac.ir
دکتر سعید انواری
دکتر سعید انواری دانشیار دانشگاه علامه طباطایی

فلسفه

دکتر محسن طبسی
دکتر محسن طبسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

هنر و معماری

دکتر کریم خان‌محمدی
دکتر کریم خان‌محمدی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

مطالعات فرهنگی و ارتباطات

  • khanmohammadibou.ac.ir
دکتر جواد امین خندقی
دکتر جواد امین خندقی استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

فلسفه هنر

حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی
حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی

فقه و اصول

  • mojtaba.elahi.khorasanigmail.com
دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر
دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر استادیار دانشگاه صدا و سیما

رسانه

  • mousavimehriribu.ac.ir
دکتر مهدی امینی
دکتر مهدی امینی مدرس حوزه و دانشگاه

فلسفه هنر

  • mahdi.amin63gmail.com
دکتر علی رازی‌زاده
دکتر علی رازی‌زاده دکترای حکمت هنرهای دینی

مطالعات بازی رایانه‌ای

  • razizadehgmail.com
مدیر داخلی
ابراهیم محمدزاده مزینان
ابراهیم محمدزاده مزینان کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن اسلامی

  • ebrahimmazinani99gmail.com
کارشناس نشریه
سعید جوان
سعید جوان کارشناس هیئت اندیشه‌ورز هنر و رسانه

فقه و اصول

  • saeed40173gmail.com