داوران

1

آقای احمدرضا ابراهیمی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

2

دکتر مهدی اخوان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3

دکتر علیرضا آرام

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

4

دکتر امین ایران‌پور

استادیار دانشگاه شاهد

5

دکتر سید مجید امامی

استادیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

6

دکتر مهدی امینی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

7

دکتر جواد امین خندقی

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

9

دکتر محمد باغستانی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10

دکتر مهدی بهرامی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

10

دکتر محمدعلی بهشتی منش

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

11

دکتر محمدحسین پرهمت

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

12

دکتر مه‌دخت پورخالقی

استاد دانشگاه فردوسی

13

دکتر عبدالحسن پیروز

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

14

دکتر میثم جلالی

عضو هیئت علمی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

15

حجت الاسلام سید محمد باقر جلائیان

پژوهشگر و مدرس حوزه

16

دکتر سحر چنگیز

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

17

دکتر سید حسین حسینی صدیق

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

18

آقای وحید حیاتی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

19

دکتر مجید حیدری

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

20

آقای امیراقبال حیدرپور

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

21

دکتر سید ابوالقاسم حسینی

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

22

دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

23

دکتر سهند خیرآبادی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

24

آقای محمد محسن خضری

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

25

دکتر حسین خندق آبادی

عضو هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی

26

دکتر مهدی داودآبادی

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

27

دکتر علی رازی‌زاده

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

28

آقای مسعود رستگار

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

29

دکتر علیرضا روحی

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

30

دکتر پیام زین العابدینی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

31

آقای محمدحسین سرانجام

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

32

دکتر داود شادلو

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

33

دکتر احمد شهدادی

هیئت علمی مدرسه اسلامی هنر

34

دکتر زینب صابرپور

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

35

دکتر مهدی صحراگرد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

36

دکتر محسن طبسی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

37

آقای محمد عاشوری

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

38

آقای محمدهادی عرفان

مدیرمهندسین مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی

39

دکتر محبوبه علی‌محمدی

پژوهشگر صدا و سیما

40

دکتر مهدی فدائی

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

41

دکتر علی اصغر فهیمی فر

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

42

دکتر محسن کرمی

استادیار دانشگاه صدا و سیما

43

دکتر کشیشیان سیرکی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

44

دکتر مسلم گریوانی

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

45

دکتر فاطمه ماه‌وان

استادیار دانشگاه فردوسی

46

خانم سیده مریم مجتبوی

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

47

آقای سید محمد مداح حسینی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

48

دکتر سید حمید میرخندان

استادیار دانشگاه صدا و سیما

49

دکتر سید محمدصادق مرکبی

استادیار دانشگاه صدا و سیما

50

خانم زهرا مقدادی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

51

دکتر سید محمد موسوی

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

52

دکتر سید رضی موسوی گیلانی

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

53

دکتر سید محمد مهدی موسوی مهر

استادیار دانشگاه صدا و سیما

54

آقای غلامرضا یوسف‌زاده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه