داوران

1

آقای احمدرضا ابراهیمی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

2

دکتر مهدی اخوان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

3

دکتر علیرضا آرام

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

4

دکتر امین ایران‌پور

استادیار دانشگاه شاهد

5

دکتر مهدی اشراقی

هیئت علمی موسس آموزش عالی حکیم طوس

6

حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد - استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی

7

دکتر سید مجید امامی

استادیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

8

دکتر مهدی امینی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

9

دکتر جواد امین خندقی

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

10

آقای امیرحسن امین شریفی

عضو هیات علمی گروه نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه هنر

11

دکتر فرهاد باباجمالی

استادیار دانشگاه هنر اصفهان

12

دکتر محمد باغستانی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

13

آقای سیامک برقی

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

14

آقای صمد برقی

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

15

دکتر مهدی بهرامی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

16

دکتر محمدعلی بهشتی منش

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

17

دکتر محمدحسین پرهمت

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

18

دکتر مه‌دخت پورخالقی

استاد دانشگاه فردوسی

19

دکتر عبدالحسن پیروز

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

20

دکتر حسین پورسلطان زرندی

دانشیار دانشگاه پیام نور

21

دکتر میثم جلالی

عضو هیئت علمی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

22

حجت الاسلام سید محمد باقر جلائیان

پژوهشگر و مدرس حوزه

23

دکتر سحر چنگیز

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

24

دکتر سید حسین حسینی صدیق

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

25

آقای وحید حیاتی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

26

دکتر مجید حیدری

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

27

آقای امیراقبال حیدرپور

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

28

دکتر سید ابوالقاسم حسینی

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

29

دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

30

دکتر سهند خیرآبادی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

31

دکتر محمد خراسانی‌زاده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

32

آقای محمد محسن خضری

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

33

دکتر حسین خندق آبادی

هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی

34

خانم فرشته دیانت

هیئت علمی دانشگاه الزهرا

35

دکتر مهدی داودآبادی

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

36

دکتر علی رازی‌زاده

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

37

آقای مسعود رستگار

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

38

دکتر علیرضا روحی

دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

39

محمد زرقی

هیئت علمی دانشگاه نیشابور

40

دکتر پیام زین العابدینی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

41

دکتر پویا سرایی

استادیار دانشگاه تهران

42

آقای محمدحسین سرانجام

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

43

دکتر داود شادلو

استادیار موسسه آموزش عالی فردوس

44

دکتر محسن شاکری‌نژاد

استادیار دانشگاه صدا و سیما

45

دکتر سیدحسین شرف‌الدین

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

46

دکتر احمد شهدادی

هیئت علمی مدرسه اسلامی هنر

47

دکتر زینب صابرپور

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

48

دکتر مهدی صحراگرد

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

49

آقای علیرضا طاهری مقدم

موسسه آموزش عالی فردوس

50

دکتر محسن طبسی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

51

آقای محمد عاشوری

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

52

آقای محمدهادی عرفان

مدیرمهندسین مشاور معماری و شهرسازی آستان قدس رضوی

53

دکتر کیارنگ علائی

استادیار مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

54

دکتر محبوبه علی‌محمدی

پژوهشگر صدا و سیما

55

خانم فرخنده فاضل بخششی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

56

دکتر مهدی فدائی

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

57

دکتر علی اصغر فهیمی فر

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

58

دکتر فرزاد قائمی

استادیار دانشگاه فردوسی

59

دکتر ابوالقاسم قوام

دانشیار دانشگاه فردوسی

60

دکتر حمید کارگر

استادیار انجمن علمی فرش ایران

61

دکتر محسن کرمی

استادیار دانشگاه صدا و سیما

62

آقای علیرضا کریمی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

63

دکتر کشیشیان سیرکی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

64

دکتر مسلم گریوانی

پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه

65

دکتر فاطمه ماه‌وان

استادیار دانشگاه فردوسی

66

خانم سیده مریم مجتبوی

مربی موسسه آموزش عالی فردوس

67

خانم آمنه مجذوب صفا

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

68

آقای سید محمد مداح حسینی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

69

دکتر سید حمید میرخندان

استادیار دانشگاه صدا و سیما

70

دکتر سید محمدصادق مرکبی

استادیار دانشگاه صدا و سیما

71

دکتر اسماعیل معروفی‌اقدم

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

72

خانم زهرا مقدادی

پژوهشگر و مدرس دانشگاه

73

دکتر سید محمد موسوی

دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

74

دکتر سید رضی موسوی گیلانی

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب قم

75

دکتر سید محمد مهدی موسوی مهر

استادیار دانشگاه صدا و سیما

76

آقای غلامرضا یوسف‌زاده

پژوهشگر و مدرس دانشگاه